۳۵ عکس بی نظیر از کوه و صخره!

به ۳۵ عکس بی نظیر از کوه و صخره نگاه کنیم تا از طبیعت لذت ببریم و از همه مهمتر به قدرت خدای بزرگ پی ببریم. Tiberias, Israel Kannesteinen, Norway Meteora, Greece... ادامه مطلب »