دست نوشته آیدین بزرگی قبل از صعود

آیدین بزرگی که به همراه دو نفر از همنوردانش مسر جدیدی را به نام ایران برای صعود به برودپیک ثبت کرد در آخرین ساعات نیز دست از نوشتن برنداشت و دست نوشته... ادامه مطلب »