جدیدترین تصاویر از مرگ تـدریجی دریـاچه ارومـیه

  جدیدترین تصاویر از مرگ تـدریجی دریـاچه ارومـیه دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه آب شور جهان است که در نتیجه خشکی و پسروی آب دریاچه، وسعت آن به میزان قابل توجهی کاهش یافته... ادامه مطلب »