گزارش تصویری / بخش ششم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

گزارش تصویری / بخش ششم/ مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه 19 آذر 1398 / عکس‌ها از: ادامه مطلب »

طرح درس کارگاه آموزشی کوهپیمایی همگانی / بهار ۱۳۹۸

طرح درس کارگاه آموزشی کوهپیمایی همگانی / بهار 1398 ... ادامه مطلب »

دومین کمپ تمرینی یخ‌نوردی و درای‌تولینگ/ پلور/ میگون ـ بهمن ۱۳۹۸

دومین کمپ تمرینی یخ‌نوردی و درای‌تولینگ/ پلور/ میگون ـ بهمن 1398 ادامه مطلب »

گزارش تصویری / بخش دوم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

گزارش تصویری / بخش دوم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه 19 آذر 1398 / عکس‌ها از: «مصطفی شکرابی» ... ادامه مطلب »

گزارش تصویری / بخش پنجم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

گزارش تصویری / بخش پنجم/ مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه 19 آذر 1398 / عکس‌ها از: «کیان نادری» ... ادامه مطلب »

برگزاری جلسه بخش برف کمیته آموزش در مورد اصلاح و بازبینی طرح درس های دوره ها

جلسه بخش برف کمیته آموزش در مورد اصلاح و بازبینی طرح درس های دوره ها... ادامه مطلب »

گزارش تصویری / بخش سوم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

گزارش تصویری / بخش سوم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه 19 آذر 1398 / عکس‌ها از: «مصطفی شکرابی» ... ادامه مطلب »

گزارش تصویری / بخش چهارم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

گزارش تصویری / بخش چهارم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه 19 آذر 1398 / عکس‌ها از: ادامه مطلب »

گزارش تصویری / بخش دوم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸

گزارش تصویری / بخش دوم / مراسم بزرگداشت «روز جهانی کوهستان» / سه‌شنبه 19 آذر 1398 / عکس‌ها از: «مصطفی شکرابی» ... ادامه مطلب »

شیوه نامه و قوانین اسکای رانینگ ویرایش ششم – شهریور ۱۳۹۷

یوه نامه و قوانین اسکای رانینگ ویرایش ششم - شهریور 1397 ... ادامه مطلب »