به تعویق افتادن بازی‌های جهانی (World Games)

با عنایت به تعویق افتادن زمان برگزاری سی و دومین دوره بازی‌های المپیک به سال ۲۰۲۱ ادامه مطلب »

دفترچه‌ راهنمای پیشگیری و درمان بیماری کرونا

فدراسیون جهانی کوهنوردی با همکاری واحد آزمایشگاهی خود در کشور چین ادامه مطلب »

۱۸ فروردین: نه تنها یک روز، بلکه یک سبک زندگی

فدراسیون بین‌المللی صعودهای ورزشی (IFSC) مدت‌ها است که از برنامه‌هایی مرتبط با آموزش، عدالت و برابری اجتماعی ادامه مطلب »

به تعویق افتادن بازی‌های جهانی (World Games)

با عنایت به تعویق افتادن زمان برگزاری سی و دومین دوره بازی‌های المپیک به سال ۲۰۲۱ ادامه مطلب »

دفترچه‌ راهنمای پیشگیری و درمان بیماری کرونا

فدراسیون جهانی کوهنوردی با همکاری واحد آزمایشگاهی خود در کشور چین ادامه مطلب »

۱۸ فروردین: نه تنها یک روز، بلکه یک سبک زندگی

فدراسیون بین‌المللی صعودهای ورزشی (IFSC) مدت‌ها است که از برنامه‌هایی مرتبط با آموزش، عدالت و برابری اجتماعی ادامه مطلب »

به تعویق افتادن بازی‌های جهانی (World Games)

با عنایت به تعویق افتادن زمان برگزاری سی و دومین دوره بازی‌های المپیک به سال ۲۰۲۱ ادامه مطلب »

دفترچه‌ راهنمای پیشگیری و درمان بیماری کرونا

فدراسیون جهانی کوهنوردی با همکاری واحد آزمایشگاهی خود در کشور چین ادامه مطلب »

۱۸ فروردین: نه تنها یک روز، بلکه یک سبک زندگی

فدراسیون بین‌المللی صعودهای ورزشی (IFSC) مدت‌ها است که از برنامه‌هایی مرتبط با آموزش، عدالت و برابری اجتماعی ادامه مطلب »

تعیین زمان برگزاری سی و دومین دوره بازی‌های المپیک

تعیین زمان برگزاری سی و دومین دوره بازی‌های المپیک ادامه مطلب »