تاریخچه و معرفی مسیرهای دیواره علم کوه

تاریخچه و معرفی مسیرهای دیواره علم کوه  همراه با کروکی مسیر هاری روست، فرانسه و ۵۲ لهستان قله علم کوه در مجموعه قلل تخت سلیمان با ارتفاع ۴۸۵۰ دارای بیشترین ارتفاع بوده... ادامه مطلب »

کروکی کامل قله بازرگان

برای دیدن کروکی برنامه و مختصات جغرافیایی روی اعداد کلیک کنید ۱/۲/۳/۴/۵/۶/۷ ادامه مطلب »

کروکی کوه هزار

کروکی قله هزار کرمان   برای دیدن کروکی مسیر و مختصات جغرافیایی روی اعداد کلیک کنید ۱/۲/۳/۴/۵ ادامه مطلب »

کروکی کوه دماوند

هنگام صعود مسیری از یک کوه معمولا به اختلاف ارتفاع دو نقطه توجه می شود که علی رغم مهم بودن آن اطلاع از فاصله مسافتی بین دو نقطه نیز بسیار مهم و... ادامه مطلب »