۵ ژوئن مصادف با ۱۵ خرداد، *روز جهانی محیط زیست*

شعار روز جهانی محیط زیست درسال 2022، *تنها یک زمین* انتخاب شده تا بگوید ...

مشاهده کامل خبر