پایان مرحله مقدماتی جام جهانی «بریکسن» ایتالیا + نتایج

مرحله مقدماتی جام جهانی سنگنوردی در «بریکسن» ایتالیا در ماده «بولدرینگ» به پایان رسید...

مشاهده کامل خبر