نتایج اردوی آموزشی کمیته هیمالیانوردی فدراسیون / «دماوند»

پیرو برگزاری اردوی آموزشی انتخابی کمیته هیمالیانوردی فدراسیون در منطقه دماوند، نتایج اردوی مذکور به شرح زیر اعلام می گردد...

مشاهده کامل خبر