مراسم ختم مرحوم شادروان «یوسف هندی»

مراسم ختم مرحوم شادروان «یوسف هندی»؛ پیشکسوت فقید کوهنوردی و اسکی / پنج شنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۱...

مشاهده کامل خبر