دومین دوره بازآموزی مدرسین نجات فنی + عکس

دومین دوره باز آموزی مدرسان نجات فنی در تاریخ ۲۸ الی ۳۰ خرداد ۱۴۰۱به میزبانی فدراسیون ...

مشاهده کامل خبر