تسلیت فقدان پیشکسوت ارجمند کوهنوردی؛ شادروان «یوسف هندی»

عضو تیم صعود به قله «ماناسلو» در سال ۱۳۵۵، «اورست» ۱۳۵۷ و از مربیان کوهنوردی و‌ اسکی،...

مشاهده کامل خبر