تبریک انتخاب شایسته «آرتیمس فرشاد یگانه» به عنوان طراح ماده «بولدرینگ» مسابقات سنگنوردی قهرمانی «اروپا»

...

مشاهده کامل خبر