برگزاری دوره طراحی و داوری درجه ۳ دوی کوهستان / قرارگاه کوهستانی پلور / ۱۶ لغایت ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ + گزارش تصویری

...

مشاهده کامل خبر