بازآموزی مدرسان نقشه خوانی و کار با قطب نما

به آگاهی می رساند؛ کمیته آموزش فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ ...

مشاهده کامل خبر