اعطای احکام کمیته پیشکسوتان فدراسیون

همزمان با برگزاری جلسه هفتگی کمیته پیشکسوتان و حضور رئیس فدراسیون، احکام رئیس، نایب رئیس، مسئول روابط عمومی و ...

مشاهده کامل خبر