اطلاعیه/ممنوعیت برگزاری دوره‌های آموزشی برف در سراسر کشور

به آگاهی تمامی برگزارکنندگان دوره‌های آموزشی می‌رساند؛ نظر به اعلام کمیته آموزش فدراسیون ...

مشاهده کامل خبر