اطلاعیه جمع آوری مستندات تاریخچه تهیه نقشه های کوهنوردی در ایران

بخش ناوبری کمیته آموزش فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در نظر دارد اولین همایش بخش ناوبری ...

مشاهده کامل خبر