اسامی قبول‌شدگان دو دوره طراحی و داوری درجه ۳ دوی کوهستان (اسکای رانینگ) ۱۶ و ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ ـ پلور / ۲۱ و ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ـ ماسوله

...

مشاهده کامل خبر