آمار باشگاه‌های دارای مجوز آموزش در پورتال فدراسیون به تفکیک استان‌های کشور؛ در سال ۱۴۰۰ با مجموع ۷۰۶ باشگاه

جدول مربوطه را در تصویر ملاحظه نمائید؛....

مشاهده کامل خبر