آزمون چهارم مربیگری درجه سه برف / ۱۰ خرداد ۱۴۰۱ / «حسندر» + عکس

آزمون چهارم مربیگری درجه سه برف به ترتیب با حضور ۵۴ نفر (آقایان ) مورخ ۱۰ خرداد در منطقه فشم، دره «حسندر» برگزار شد...

مشاهده کامل خبر