آزمون ورودی مربیگری درجه۳ در‌ه‌نوردی

به آگاهی می‌رساند؛ کمیته آموزش فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ و ...

مشاهده کامل خبر