آزمون اول و دوم مربیگری درجه سه برف / ۷ و ۸ خرداد ۱۴۰۱ / «حسندر» + عکس

آزمون اول و دوم مربیگری درجه سه برف به ترتیب با حضور ۴۸ و ۵۸ نفر (آقایان و بانوان) ...

مشاهده کامل خبر