آخرین مهلت ارسال آثار جهت جایزه حفظ محیط کوهستان

بنا بر اعلام فدراسیون جهانی کوهنوردی UIAA؛ مهلت زمان ارسال آثار جهت جایزه حفظ محیط کوهستان،..

مشاهده کامل خبر