گزارش دوره اول بازآموزی مربیان درجه دو برف / ۱۳ و ۱۴ اریبهشت / «حسندر» + عکس

اولین دوره بازآموزی مربیان درجه دو برف با حضور ۱۳ نفر مورخ ۱۳ و ۱۴ اردیبهشت در منطقه فشم ، دره حسندر برگزار شد ...

مشاهده کامل خبر