گزارش اردوی هیمالیانوردی / دماوند / اردیبهشت ۱۴۰۱ + عکس

با توجه به درخواست های رسیده به کمیسیون برون مرزی و برنامه ریزی های انجام شده در کمیته هیمالیانوردی فدراسیون، اردوی دماوند در جبهه جنوبی این قله ...

مشاهده کامل خبر