معرفی شهید شاخص جامعه ورزش کشور؛ سردار شهید علیرضا شمسی‌پور

در راستای ترویج سبک زندگی شهدای گرانقدر ورزشکار و انتقال معارف ویژگی های شخصیتی معنوی و اخلاقی و...

مشاهده کامل خبر