مراسم سی‌ونهمین سالگرد پدر کوهنوردی «ایران» زنده‌یاد؛ استاد «محمود اجل»

آدرس: تهران، بهشت زهرا، قطعه 94 ردیف 69 / زمان: جمعه شانزدهم اردیبهشت 1401 از ساعت 10 صبح الی 11:30 ظهر ...

مشاهده کامل خبر