سال‌روز اولین صعود ایرانیان بر فراز بام دنیا «اورست» گرامی باد

روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۷ ساعت ۸.۴۵ صبح برای نخستین بار پرچم مقدس کشورمان بر فراز بام دنیا قله «اورست» به اهتزار درآمد...

مشاهده کامل خبر