دوره دوم بازآموزی مربیان درجه دو برف / ۱۷ و ۱۸ اریبهشت / «حسندر» + عکس

دومین دوره بازآموزی مربیان درجه دو برف با حضور ۲۸ نفر مورخ ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت در منطقه فشم، دره «حسندر» برگزار شد...

مشاهده کامل خبر