دوره اول بازآموزی مربیان درجه سه برف / ۱۹ و ۲۰ اریبهشت / حسندر + عکس

اولین دوره بازآموزی مربیان درجه سه برف با حضور ۴۸ نفر(آقایان) مورخ ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت در منطقه فشم ، دره حسندر برگزار شد ...

مشاهده کامل خبر