حضور جامعه ورزش در روز جهانی «قدس»

وعده جامعه ورزش و جوانان استان تهران؛ ساعت ۱۰ صبح روز جمعه ۹ اردیبهشت ماه در ضلع شمالی میدان فلسطین ...

مشاهده کامل خبر