برگزاری اردوی تیم‌ملی سنگنوردی ماده سرعت – قزوین

در تاریخ ۲۲و ۲۳ اردیبهشت اردوی آمادگی تیم ملی سنگنوردی سرعت بزرگسالان ماده سرعت با حضور ۷ ورزشکار پسر و ۴ ورزشکار دختر...

مشاهده کامل خبر