«بازرس و ناظر» بر امور پناهگاه‌ها / هرگونه انتقاد را به وی اعلام نمائید

با عنایت به پیشنهاد رئیس کمیته پناهگاه های فدراسیون و به منظور نظارت و بهبود فعالیت پناهگاه ها و قرارگاه های کوهنوردی ...

مشاهده کامل خبر