انتصاب‌های جدید در کمیته صعودهای ورزشی فدراسیون

طی احکامی جداگانه از سوی دبیر کل فدراسیون؛ آقایان ...

مشاهده کامل خبر