انتخاب یک ایرانی به عنوان «سرطراح» مسابقات سنگنوردی بازی‌های آسیایی «هانگژو»

«آرتیمس فرشاد یگانه» به عنوان «سرطراح» مواد «لید» و «سرعت» برای مسابقات سنگنوردی بازی‌های آسیایی «هانگژو» چین ۲۰۲۲ انتخاب شد...

مشاهده کامل خبر