اطلاعیه فوری آموزشی

پیرو اطلاع رسانی قبلی کمیته آموزش فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی مبنی بر جابجایی احتمالی...

مشاهده کامل خبر