اطلاعیه / تغییر محل برگزاری اردوی تیم ملی سنگنوردی گرایش سرعت

به آگاهی می‌رساند؛ محل برگزاری اردوی تیم ملی سنگنوردی در گرایش سرعت (آقایان و بانوان) به استان ...

مشاهده کامل خبر