تسیلت به جناب آقای «تیموری» از اعضای کمیته پناهگاه‌ها و ابنیه ورزشی فدراسیون و همچنین سرپرست قرارگاه کوهنوردی پلور

...

مشاهده کامل خبر