تسلیت به جناب آقای «محمد جلالی» از مربیان ارجمند فدراسیون

با عرض تأسف و تأثر؛ باخبر شدیم جناب آقای «محمد جلالی» از مربیان ارجمند فدراسیون ، در غم فقدان مادر ارجمندشان عزادار هستند...

مشاهده کامل خبر