برگزاری جلسه بخش جستجو نجات با رئیس فدراسیون

روز سه شنبه 16 فروردین ماه نخستین جلسه بخش جستجو و نجات فدراسیون با حضور «زارعی» رئیس فدراسیون برگزار شد...

مشاهده کامل خبر