بازآموزی مدرسان مبانی جستجو در کوهستان

به آگاهی می رساند؛ کمیته آموزش فدراسیون کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۱ و ...

مشاهده کامل خبر