انتصاب رئیس بخش آموزشی «بقا در کوهستان» فدراسیون / «حسن چم‌کلانی»

طی حکمی از سوی «حسین مقدم» دبیر فدراسیون، «حسن چم‌کلانی» به سمت «رئیس بخش آموزشی بقا در کوهستان» ...

مشاهده کامل خبر