انتصاب در کمیته «مسابقات و لیگ» فدراسیون / «علیرضا کریم» به سمت مسئول مسابقات سنگ‌نوردی کمیته

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون؛ «علیرضا کریم» به سمت مسئول مسابقات سنگ‌نوردی کمیته «مسابقات و لیگ» فدراسیون منصوب شد...

مشاهده کامل خبر