انتصاب در کمیته «صعودهای ورزشی» فدراسیون / «آرتیمس فرشاد یگانه» به سمت دبیر کمیته

طی حکمی از سوی رئیس فدراسیون؛ «آرتیمس فرشاد یگانه» به سمت دبیر کمیته «صعودهای ورزشی» فدراسیون منصوب شد ...

مشاهده کامل خبر