آغاز فصل جام‌های جهانی سنگنوردی باحضور ورزشکاران ایران

قابت‌های جام جهانی سنگنوردی در ماده «بولدرینگ» از امروز و به مدت سه روز در شهر مرینگن «سوئیس» آغاز شده است...

مشاهده کامل خبر