🔴اطلاعیه مهم و فوری: ممنوعیت برگزاری دوره کارآموزی آبشار یخی در سراسر کشور از روز شنبه مورخ ۱۴ اسفند

ممنوعیت برگزاری دوره کارآموزی آبشار یخی در سراسر کشور از روز شنبه مورخ 14 اسفند

مشاهده کامل خبر