گزارش تصویری / برگزاری کمپ زمستانی آموزشی و توانمندسازی هیمالیانوردی دماوند

کمیته هیمالیانوردی فدراسیون پس از ماه ها برنامه ریزی و پیگیری از پنجم لغایت دهم اسفندماه کمپ زمستانی دماوند ...

مشاهده کامل خبر