فهرستی به اختصار آزمون های ورودی آموزشی اجرا شده در سال ۱۴۰۰

کمیته صعودهای ورزشی، فهرستی به اختصار از آزمون های ورودی آموزشی اجرا شده در سال 1400 را به شرح جدول بالا منتشر کرد...

مشاهده کامل خبر