صیانت از غارها و حفظ اکوسیستم غارهای کشور

با توجه به مستندات و مشاهدات انجام شده در برخی غارهای ارزشمند کشور از سوی کوهنوردان و سنگ‌نوردان...

مشاهده کامل خبر